சுவிஸ் தமிழர் சதுரங்க ஒன்றியம்
Chess Association of Tamils in Switzerland (CATS)
அங்கத்தவர் படிவம்  Membership form
      

தந்தைபெயர்: ...................................................................................
FirstName:

பெயர்: .................................................................................................
Last Name:

விலாசம்:     .......................................................................................
Address:

பிறந்ததிகதி: ............/............/................
Date of Birthday:

தொலைபேசிஎண்:...............................
Telephone Nr.     

கைபேசிஎண்: .......................................                  
Handy No.

மின்னஞ்சல்:.........................................
E-mail:


நான் இவ்வொன்றியத்தின் விதிமுறைகளையும் நோக்கங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு இதன் வளர்ச்சிக்காக வருடாந்த அங்கத்துவப் பணமான 60 (அறுபது) சுவிஸ் பிராங்குகளைச் செலுத்துவதன் மூலம் இதில் அங்கத்தவராக இணைவதற்கான எனது பூரண சம்மதத்தைத் தெரிவிக்கின்றேன்.


திகதி: ........................................                   கையொப்பம்: .........................................
 

I accept the aim and regulations of this association and agree to become a member by paying a sum of 60 Swiss Francs per year.  

Date: ............................................                                  Signature: .........................................